onas Zdenka Lacková je rodinná firma s viac ako 23 ročnou tradíciou. V čele firmy stojí zakladateľka pani Zdenka Lacková, ktorá si po revolúcii a otvorení sa trhu súkromného podnikateľa na Slovensku, založila živnosť a otvorila si malú pekáreň. Keďže túto oblasť ako celoživotná kuchárka a vedúca stravovania veľmi dobre poznala, doplnila trh výrobkami (koláčmi), o ktoré bol veľký záujem. S nárastom ďalších malých pekární s podobnými výrobkami, firma Zdenka Lacková opäť využila nezaplnený priestor na trhu a pustila sa do výroby parených výrobkov - knedle, parené buchty. Ako sa neskôr ukázalo, bol to dobrý strategický zámer, vďaka ktorému sa stala jednotkou na trhu v blízkom regióne.

 

Zvyšovaním produkcie bolo nutné prispôsobiť aj podmienky výroby - zmena sídla, nárast zamestnancov, vybavenie výroby technológiou. Od roku 1993 firma Zdenla Lacková vyrába vo vlatných priestoroch, zamestnáva v priemere 12 zamestnancov, je vybavená modernou technológiou na spracovanie parených výrobkov a vozovým parkom, ktorý tvoria dodávkové chladiarenské vozy. Vybavenie, výroby, technológia, ako i vypracovaný systém HACCP vyhovuje prísnym normám potravinového kódexu Slovenskej republiky ako aj štandardom požadovaných EU.

 

Napriek technologizácii v oblasti pekárni si firma Zdenky Lackovej od samého začiatku zakladá na ručnom, najkvalitnejšom spracovaní výrobkov. Dá sa povedať, že pri spracovaní cesta od jeho počiatku až po finálny výrobok zohráva najdôležitejšiu úlohu to, že 80% tohto procesu sa robí ručne, takže z toho vyplýva že naše výrobky sú v podstate domáce produkty. V rámci použitia surovín dbáme na výbere a udržaní si stálych, kvalitných dodávateľov, aby sme zabezpečili stálu kvalitu výrobkov.

logo zl